Sazebník poplatků a limitů

Sazebník poplatků

Kupní cena Karty 49 Kč
Aktivace Karty ZDARMA
Nabití Karty vkladem/převodem 5%
Platba Kartou u obchodníka ZDARMA
Dotaz na zůstatek Karty prostřednictvím Bankomatu 5 Kč
Dotaz na zůstatek Karty prostřednictvím Webové samoobsluhy ZDARMA
Změna PIN v Bankomatu 10 Kč
Změna telefonního čísla spojeného s Kartou ZDARMA
Výběr z Bankomatu – domácí 19 Kč
Výběr z Bankomatu – zahraničí 200 Kč
Zasílání informací - SMS 3 Kč
Zasílání informací  - e-mail ZDARMA
Poplatek za transakci v zahraničí (cizí měna) 15 Kč
Měsíční poplatek za nevyužívání karty - po šesti měsících 49 Kč
Zpětná výměna základní1 ZDARMA
Zpětná výměna elektronických peněz prostřednictvím poštovní poukázky 95 Kč
Zpětná výměna elektronických peněz převodem na bankovní účet 30 Kč
Poplatek za deblokaci karty2 69 Kč
Poplatek za vydání nové Karty v případě ztráty/poškození/Trvalé blokace/ Expirace Karty včetně převodu zůstatku na Kartu novou 99 Kč
Poplatek za odmítnutí transakce z důvodu na straně Držitele Karty 10 Kč
Poplatek za vracení prostředků mimo limity3 převodem na bankovní účet 30 Kč
Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta – pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a pro osoby, které prokáží, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance utrpěly škodu a bez tohoto údaje se nemohou domoci svého práva
Požadavek na podání základní informace 500 Kč
Požadavek na podání rozšířené informace 1000 Kč
Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta – požadavek na vystavení reference o klientovi 500 Kč

1 V případě, že Držitel Karty požádá o Zpětnou výměnu Elektronických peněz před dnem zániku právního vztahu ze Smlouvy nebo více než rok po tomto dni nebo jestliže Držitel Karty vypoví Smlouvu.

2 Deblokovat nelze Kartu, která byla zablokována z důvodu ztráty nebo odcizení.

3 Limity pro minimální a maximální nabití jsou uvedeny v tabulce smluvních režimů níže.

 

Smluvní režimy - limity Karty

Režim nejvyššího limitu
Maximální roční obrat 350 000 Kč
Maximální jednorázové/denní nabití (maximálně třemi platbami denně) 100 000 Kč
Maximální okamžitý zůstatek 350 000 Kč
Minimální jednorázové nabití 50 Kč
Maximální denní výběr z bankomatu 14 000 Kč
Maximální počet transakcí kartou za den 4 ks

 

Tento Sazebník poplatků a limitů nabývá účinnosti dne 1. prosince 2018.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace