Agentura práce

Případová studie použití Karetní peněženky v spolupráci se společností HAPI s.r.o.

O zákazníkovi

Firma HAPI s.r.o. je agentura dočasného zaměstnávání zaměřená převážně na pracovníky z ČR a SR, ale i ze států mimo EU. Její obchodní aktivity se kromě České republiky orientují i na Německo a Slovenskou republiku.

Na personální trh vstoupila v roce 2018 s posláním změnit agenturní zaměstnávání a pohled na něj k lepšímu. I když prošla významným vývojem, ze svých hodnot nijak neustoupila a neustále prosazuje lidský přístup ke svým zaměstnancům.

 

Situace před zavedením Karetních Peněženek

Pracovníci převážně s problematickou sociální situací velmi často nedisponují běžným účtem v bance. Rovněž zaměstnanci z jiných států, pro které většinou ani nedává smysl otvírat si účet.

Vyplácení záloh a mezd takovýmto pracovníkům proto představoval pro koordinátora často složitý a časově náročný proces obcházení jednotlivých zaměstnanců, přičemž osobní doručování peněz bylo spojeno i s finančními náklady a s rizikem navázaným na hotovost, kterou musel nosit s sebou.

 

Cíle a požadavky na zlepšení

Hlavním požadavkem bylo snížit náklady na vyplácení odměn, zjednodušit administraci a efektivněji využít čas koordinátoru a mzdové účtárny.

 

VÝSLEDKY STUDIE

Případová studie použití Karetní peněženky v spolupráci se společností HAPI s.r.o.

 

Cíle a přínosy projektu

  • Snížení nákladů o více než 40%

  • Zjednodušení a zrychlení zasílání mezd a záloh od více než 25%

  • Snížení neefektivních přesunů koordinátora o 30%

  • O 12% efektivnější využívání pracovního časového fondu

  • Transparentnější finanční transakce

  • Zjednodušení přístupu pracovníků ke svým finančním prostředků

 

Martin Holub Obchodní a marketingový manager HAPI s.r.o.

 

Očima zákazníka

“Přechod na karetní peněženky vnímáme jako naší konkurenční výhodu.
Nejenom z pohledu pracovníků, kteří z různých důvodů nedisponují běžným účtem, ale i ze strany našich zákazníků, pro které je důležité, aby jejich obchodní partneři měli transparentní finanční